Wat is Skål?

Korte toelichting over het ontstaan en het doen van de AISC, de Assocation Internationale des Skål Clubs.

Het woord Skål is duidelijk van Scandinavische oorsprong en het was ook in Scandinavië dat het idee geboren werd tijdens een studiereis, georganiseerd door enkele grote luchtvaartmaatschappijen voor een aantal vertegenwoordigers van Parijse reisbureaus. In deze landen ontvingen zij een zulk oprecht welkom en een dermate charmante hartelijkheid dat zij alleen er naar streefden dit te behouden en de vriendschap die tussen hen was gegroeid blijvend te verstevigen. Zo rees het idee van een Skål-club. De naam ervan zou het symbool moeten zijn van hun vriendschap. Het woord Skål is samengesteld uit de beginletters van de 4 Scandinavische woorden voor “geluk, goede gezondheid, vriendschap en een lang leven.

S → Sundhet Good Health
K → Kärlek Love, friendship
A → Alder Long Live
L → Lydka Happines

Op 16 december 1932 werd in Parijs door Florimont Volkaert de eerste Skål-club opgericht. Het voorbeeld van deze Skåclub bleef niet lang onopgemaerkt en op 13 april 1933 vierde België de geboorte van de 2de Skål-club in Antwerpen, op de voet gevolgd door Brussel.
Tegelijkertijd was de Skål-club aan de Rivièra opgericht, in augustus die van Montreux; Stokholm in november en die van Luzern in december. Op het einde van het eerste jaar was de Skål-beweging geweldig gegroeid. In 1934 volgden Marseille, Amsterdam, Denemarken, Batavia, London, enz.
Omdat de Skål-beweging zich ontwikkelde in verschillende delen van de wereld werd het al spoedig noodzakelijk hen te organiseren in een internationale samenwerking om een goede onderlinge verbinding in stand te houden.

Met dit doel werd in april 1934 de Assocation Internationale des Skål Clubs (AISC) opgericht, meer algemeen Skål International genoemd.

Nu telt AISC ca. 540 aangesloten clubs met ongeveer 30.000 leden over de gehele wereld in zo’n 80 landen. Er zijn 3 officiële talen: Engels, Frans en Spaans. Jaarlijks vinden de AISC-congressen plaats, die gemiddeld 1.000 bezoekers trekken. Deze congressen vonden de laatste jaren plaats in Manilla, Athene, Stockholm, Puorte Rico, Melbourne, Wenen, enz.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Torremolinos op het adres: AISC, PO Box 466, 29620 Torremolinos, Espagne. Tel +34 95 238 9111 E-mail: skal [at] skal [dot] org (skal [at] skal [dot] org)

Al deze clubs van de totale Skål - beweging conformeren zich aan de “Missie” van Skål – International, die als volgt luidt:
Skål International streeft er naar alle professionals uit het werkveld toerisme in de wereld te verenigen in de Skålbeweging door hen op te nemen in een internationale associatie die het wederzijds begrip, collegiale samenwerkingen, vriendschap, vrede en solidariteit onder haar leden wil bevorderen en handhaven. Op deze wijze wil Skål International de ontwikkeling bevorderen van gemeenschappelijke belangen van haar leden, van de leefgemeenschappen waarvan zij deel uitmaken en van het totale werkveld van reiswereld en toerisme.

Skål is volkomen niet-politiek en discrimineert niet op grond van sexe, leeftijd, ras, godsdienst, politieke of sociale achtergrond.
Skålleden (Skållega’s genoemd) worden geacht zich te kunnen vinden in de “Missie” zoals de internationale Skål - beweging die heeft geformuleerd.

Het AISC kent het Florimond Volckaert Benevolent Fund, genoemd naar één van de oprichters van Skål. Dit fonds stelt financiële hulp ter beschikking van de leden en hun familie in geval van plotseling overlijden, ongeval, enz. Het fonds wordt door een percentage van het jaarlijks lidgeld in stand gehouden.

Wie kan toetreden?

In zijn algemeenheid staan de Skål-clubs open voor eenieder die in het brede werkveld van het toerisme / de hospitality die er een leidinggevende (management) functie bekleedt bijv. reisbureau’s, hotellerie, luchtvaartmaatschappijen, scheepvaartondernemingen, VVV’s, verkeersbureau’s, toeristische opleidingen, de zogenaamde top-restaurants, de golfsport, de toeristische journalistiek, enz. Skål International hanteert een zogenaamde Membership Qualification List. Indien men aan die “standards” kan voldoen is men zonder meer een potentieel Skål lid.

Allen die in één van de hoger vermelde sectoren werkzaam zijn, zijn van harte welkom in een Skål-club, als zij zich willen aansluiten met dezelfde solidariteitsgevoelens in een geest van samenhorigheid, die geen hinderpalen kent qua ras, godsdienst of politiek.

Het lidmaatschap is persoonlijk en men kan van de Skål-club lid worden op uitnodiging van de leden der lokale Clubs. Maar indien men denkt de juiste kwalificaties te bezitten om lid te worden kan men zich ook zelf tot de dichtstbijzijnde Club richten.

De leden (Skållega’s genoemd) bewegen zich op lokaal (=Club)niveau, op inter-Clubniveau, op nationaal en internationaal niveau. Het jaarlijkse Internationale Congres en zelfs de diverse nationale congressen bieden bij uitstek de mogelijkheid collega’s van over de hele wereld te ontmoeten. Maar ook, wanneer men zakelijk of privé (in het buitenland) op reis is, is men altijd welkom bij andere Clubs en hun activiteiten. Ook heeft de AISC dikwijls een speciale balie op diverse internationale toeristische evenementen, zoals b.v. op de ITB Berlin.

Skal History

Skål Europe communications