Raad van Bestuur Skål Limburg International

Op dinsdag 16 februari 2016 werd het bestuur voor de bestuursperiode 2016-2019 verkozen. Op de algemene jaarvergadering van dinsdag 17 april 2018 werd de verschuiving in de taakverdeling goedgekeurd: Esther Theunissen neemt het voorzitterschap van Cees Van Stiphout over tot de Algemene Jaarbijeenkomst 2019. In 2019 zijn er dan opnieuw de normale bestuursverkiezingen voor de periode 2019-2022.

De invulling taken bestuur (volgens de statuten beperkt tot 7 leden) tot de volgende bestuursverkiezing in 2019:

 • President* (bij voorkeur uit Nl.- met de public relations contacten, beheer administratieve zetel, contacten binnen Nederland): Esther Theunissen
 • Vicepresident* (bij voorkeur uit B.): Raf Sluismans
 • 2de Vicepresident (bij voorkeur uit Nl.): Jean Janssen
 • Secretaris*: Jacques Collen (+ beheer Skål-archief)
 • Penningmeester*: Stefan Hazen
 • commissaris / bestuurder: Willy-Paul Carlier (PR Wallonie – Brussel - GHLux.)
 • commissaris / bestuurder: Peter Werres (PR Aachen – Deutschland)
 • commissaris / bestuurder: Eric Leën (beheerder website Skål International Limburg & protocol)

 Volgens de clubreglementen kunnen past-presidenten op eigen verzoek toegevoegd worden aan het bestuur. Dit zijn:

 • Cees van Stiphout
 • Peter Helleman
 • Robert-Jan Derckx

 Noten:

 • Cees van Stiphout benaderde Guidy Meester (geen Skållega) voor de opmaak van “het” Skålboek tot een Skållega overneemt.
 • Vestiging club (Kamer van Koophandel): bij Cees van Stiphout op Slavante.
 • De bestuursfuncties aangegeven met een *, mogen enkel door erkende Internationaal Active & Associate leden ingevuld worden.

 Voor de lijst van de opeenvolgende presidenten, secretarissen en penningmeesters: zie bestuursevolutie

Comments