Raad van Bestuur Skål International Limburg.

De invulling taken bestuur (volgens de statuten beperkt tot 7 leden) tot de volgende bestuursverkiezing in 2026.

 • President* (bij voorkeur uit Nl.- met de public relations contacten, beheer administratieve zetel, contacten binnen Nederland): Fritz van Hattem
 • Vicepresident* en penningmeester: Raf Sluismans (B)
 • Secretaris* en beheerder website Skål International Limburg: Eric Leën (B)
 • Beheer Skål archief, contact Torremolinos: Jacques Collen (B)
 • Bestuurslid: Eelco Holwerda (NL)
 • Evenementencommissie: Marianne Laarakkers (NL)
 • Bestuurslid: Eelco Holwerda (NL) (Cfr. Algemene vergadering 2026)

Volgens de clubreglementen kunnen past-presidenten op eigen verzoek toegevoegd worden aan het bestuur.

Dit zijn:

 • Robert Jan Derckx
 • Peter Werres

 

Bemerkingen:

 • Opmaak van “het” Skålboek en onderhoud 'Wisselbeker': Jacques Collen
 • Vestiging club (Kamer van Koophandel): bij R.J. Derckx B.V. - KVK 4020 4671
 • De bestuursfuncties aangegeven met een *, mogen enkel door erkende Internationaal Active & Associate leden ingevuld worden.

Voor de lijst van de opeenvolgende presidenten, secretarissen en penningmeesters: zie bestuursevolutie