Skål International Limburg

Op 1 april 1949 werd ook in Nederlands Limburg een Skål-club opgericht en geregistreerd onder nummer 47. Sedert 1994 verkreeg de club vanwege Skål Internationaal de toelating haar actieterrein uit te breiden over beide Limburgen van België en Nederland. Aldus is ze tevens één van de zeldzame grensoverschrijdende clubs, wat zeker een extra attractiviteit aan het lidmaatschap verbindt.

Op onnavolgbare wijze is gebleken, dat juist door de band in deze “Amicale du Tourisme” de scherpe kanten van het zaken doen binnen de toeristische wereld, vooral hier in Limburg, nooit hebben bestaan. Als goede vrienden onder elkaar wil men de hechte vriendschap handhaven, het begrip en onze kennis onderling vergroten.
Jaarlijks worden een 9-tal bijeenkomsten gehouden van een verschillend karakter. Vaste onderdelen van het jaarprogramma zijn o.a. de Algemene Ledenvergadering, het traditionele Nieuwjaarsdiner, de Voyage Surprise, het Asperge – diner en minimaal één business meeting met souper. Ook reikt Skål Limburg elk jaar een Toerisme Award aan iemand die zich voor het toerisme in Limburg heeft verdienstelijk gemaakt, met een grensoverschrijdende dimensie.

Skål-Limburg blijft, zeker naar binnen toe, in de eerste plaats een “Amicale”. De onderlinge vriendschap, gekoppeld aan een uitbreiding van netwerken (over de grenzen en het eigen werkveld heen) samen met de kennis van het eigen en het aangrenzende product (cfr. de studiebezoeken) en de meest actuele toeristische ontwikkelingen, vormt de basis van de werking. Op deze wijze is het tevens een platform waar men, over de deelsectoren heen, in vertrouwen van gedachten kunt wisselen

Naar buiten toe presenteert Skål-Limburg zich als een “ondernemersclub voor het globale toeristisch-recreatieve bedrijfsleven, inclusief de volledige hospitality – branche, in beide Limburgen” en wel op het vlak van:

- kort opvolgen en evalueren van grensoverschrijdende toeristische beleidsinitiatieven,
- uitwerken van beleidsvoorstellen,
- standpunten innemen en deze via de pers verspreiden,
- het jaarlijks “eremerk” ter waardering van grensoverschrijdende studies of projecten,
- studiedagen en overleg organiseren die ook voor niet leden toegankelijk zijn,
- grensoverschrijdend toeristisch onderzoek stimuleren, e.a. 

Bij de ledenwerving hanteert het bestuur volgend traject: men wordt eerst gratis kandidaatslid tot de eerstvolgende betaalronde. Tijdens deze periode kan men kijken of Skål Limburg wel aan de verwachtingen voldoet en tot welke leden-categorie men zich geroepen voelt. Maar ook het bestuur kan oordelen en eventueel niet overgaan tot de vraag van betaling, zonder daarvoor een verantwoording af te leggen.

≈≈≈
Voor meer informatie kunt U zich wenden tot het bestuur Raad van Bestuur Skål International Limburg.

Besluiten we met de officiële Skål – toast, uitgebracht waar ook ter wereld:
To all fellow Skålmembers everywhere: happiness, good health, friendship, longlive