SKÅL INTERNATIONAL LIMBURG

1 APRIL 1949 - 1 APRIL 2024

<p>1949 -2024</p>
<div id="ConnectiveDocSignExtentionInstalled" data-extension-version="1.0.4">&nbsp;</div>

Welkom op de website van Skål International Limburg

 

Het woord Skål is duidelijk van Scandinavische oorsprong en het was ook in Scandinavië dat het idee geboren werd tijdens een studiereis, georganiseerd door enkele grote luchtvaart-maatschappijen voor een aantal vertegenwoordigers van Parijse reisbureaus. In deze landen ontvingen zij een zulk oprecht welkom en een dermate charmante hartelijkheid dat zij alleen er naar streefden dit te behouden en de vriendschap die tussen hen was gegroeid blijvend te verstevigen. Zo rees het idee van een Skål-club. De naam ervan zou het symbool moeten zijn van hun vriendschap. Het woord is samengesteld uit de beginletters van de 4 Scandinavische woorden voor “geluk, goede gezondheid, vriendschap en een lang leven.

S → Sundhet: Good Health
K → Kärlek: Love, friendship
A → Alder: Long Live
L → Lydka: Happiness

Contact
Indien u rechtstreeks contact met Skål Limburg wil opnemen, stuur dan een mailtje naar: info [at] skallimburg [dot] org

 
Comments