Doel en Criteria van de Skål Limburg Tourisme Award:


Skål Limburg heeft zich tot doel gesteld jaarlijks een award uit te reiken aan een persoon die zich uitzonderlijk verdienstelijk maakt of maakte op het gebied van het toerisme in Belgisch of Nederlands Limburg met een grensoverschrijdende Limburg - dimensie.

Art. 1: Inspirerend op het initiatief van het bestuur uit 1963, die onder impuls van president Eugène G.W. Schoonbrood een jaarlijkse “Grote Prijs van het Toerisme” instelden, werd in 2005 besloten de draad terug op te nemen met de instelling van een “Skål Limburg Tourisme Award”. Deze Award wordt toegekend onder auspiciën van de club en werd voor het eerst uitgereikt in 2006.

Art. 2: Doel van de Skål Limburg Tourisme Award: jaarlijks een persoon of een organisatie te honoreren, die zich verdienstelijk maakt of maakte op het gebied van het toerisme in Belgisch of Nederlands Limburg met een grensoverschrijdende Limburg - dimensie.
Criteria om de Award te ontvangen zijn alzo:
- inspanningen lever(d)en om het “Limburgs toerisme” rechtstreeks te stimuleren, en/of
- door een sterke affiniteit te vertonen met Limburg, in het kader van een grensoverschrijdende toeristische uitstraling, en alzo het toerisme naar Limburg onrechtstreeks bevorderen, en/of
- een innovatie gebracht op het gebied van de hospitality dat op een bijzondere wijze bijdraagt tot de ontwikkeling van het toerisme in de regio “Limburg” of een deel daarvan.

Art. 3: Alle Limburgse Skållega’s kunnen een dossier ter beoordeling inbrengen.

Art. 4: De Award wordt toegekend door het Bestuur van Skål-International Limburg, na zorgvuldige behandeling van de dossiers en met gewone meerderheid + één. Op de genomen beslissing is geen beroep mogelijk. Het aanbrengen van een dossier houdt tegelijk in dat men het eens is met dit reglement.

Art. 5: De leden van Skål-International Limburg kunnen niet als kandidaten voor de “Skål Limburg Tourisme Award” in aanmerking komen.

Art. 6: Het Bestuur van Skål-International Limburg is gerechtigd gedurende één of meerdere jaren de uitreiking van de award op te schorten.

Art. 7: Het Bestuur van Skål-International Limburg is gerechtigd dit reglement uit te breiden of te verfijnen, het jaar voorafgaandelijk bij het indienen van nieuwe dossiers.

                                                                                                                                                                              Maastricht 18-12-2019