Skål Europe Network

Skål Europe Network

SKAL EUROPE NETWORK & de SKAL EUROPE NETWORK AWARD 2019

Skål International Limburg valt in de prijzen!

De proloog

Regelmatig waren er al, vanaf 2012 (begon met een EUROSKÅL Meeting Bad Neuenahr 12./13.May2012), informele bijeenkomsten van Skålclubs geweest in de regio West-Europa (indeling volgens de statistische divisie van de Verenigde Naties – dit zijn de volgende 9 landen: België, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland).

Skål Europe

De landen van West-Europa zijn hier in turquoise aangegeven

De samenkomsten gebeurden onder de noemer “Euroskål” en de grote drijfveer hierbij was Wolfgang Hofmann, secretary Skål International Düsseldorf. In 2015-2016 sloot zich hier ook aan: Rolf Wenner, president van Skål International Deutschland; Waltraud Steinborn, presidente Skål International Bonn; Lamesch Patrick als president van Skål International Luxembourg en president Detlef Hambücker namens Skål International Aachen. De aansporing voor deze toenaderingen was ook omdat de clubs in Europa, met hun verouderend ledenpatroon, streven naar verjonging en instandhouding. Bovendien voelen ze zich meer en meer in de verdrukking ten overstaande van o.m. Amerika en de derde-wereldlanden waar de ledenaantallen “booming” zijn, er geen enkel probleem is van veroudering en dat bij vele clubs aldaar zelfs wachtlijsten zijn om toegelaten te worden.

De start

Om de eigenheid van Skål in Europa te bewaren en gelijk te lopen met de overkoepelende organisaties in Noord America, Latijns America, Azië, Oceanië, … was het duidelijk geworden dat, wil Skål in Europa overleven er nood is aan een SKÅL EUROPE – organisatie, ondanks het zwaartepunt in ledenaantallen met 28% nog steeds in Europa ligt!

     Skål members worldwide

Omdat de allereerste club van Skål in 1932 te Parijs werd opgericht (met de Nederlander Florimond Volckaert als eerste president, die ook een grote rol speelde in de expansie van Skål -  ook “Father of Skål” genoemd), vond Karine Coulanges, als huidige presidente van Skål International Paris, het gepast van initiatief te nemen.

    Oprichting Skål 1934

Tijdens een informele meeting gedurende het Skål World Congress van 2018 in Mombasa / Kenya werd alzo het besluit genomen om een “First European Skal Clubs Meeting” in Parijs te houden.

     Carine Coulange - Skål Parijs

Dit gebeurde dan ook in Parijs van 23-25 november 2018 tijdens een congres met als thema "Paris Différent", met meer dan 150 deelnemers. Het hoogtepunt hierbij was op zaterdag 24 november 2018 in het Pullman Bercy Hotel Paris de ondertekening van een memorandum/oprichtingsakte voor de totstandkoming van een SKÅL EUROPE NETWORK.
Met de presentie van Skål Limburg bestuurder Willy-Paul Carlier en echtgenote Odette was Skål International Limburg hier vertegenwoordigd!

      Skål Europe meeting

Op 17 mei 2019, tijdens een informele bijeenkomst ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Skål Boekarest, kwamen Armando Ballarin (president van Skål Italy), Antonio Percario (Skål Councillor van Skål Italy en ook president Skål Roma), Karine Coulanges (de president van Skål Paris) en Florin Tancu (president Skål Bucharest), bij elkaar om overleg te plegen in verband met de aanwijzingen en suggesties die naar voren kwamen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Skål International Councillors and the Skål International Executive Committee dat op 6-10 mei 2019 in Malaga werd gehouden. Hierbij werd Skål Romania bereid gevonden om het eerstkomend jaar op te treden als “Europe Skål Headquarters and Secretariat for the year 2019/2020” (secretary [at] skaleurope [dot] org (secretary [at] skaleurope [dot] org )). Op dat ogenblik telde men 103 Skål clubs in Europa. Tevens werd er een komende bijeenkomst in Rome voorbereid.

   Skål Europe Network

Van 14 tot 17 november 2019 vierde men te Rome het 70-jarig bestaan van Skål International Rome en mocht men tal van Europese delegaties verwelkomen, evenals Skål Clubs vanuit andere continenten. De eerste aangemelden waren o.m.: Skål Hungary, Skål Croatia, Skål Austria, Skål USA (many clubs), Skål Switzerland, Skål Stockholm, Skål Norden, Skål Kenya, Skål Nigeria, Skål Berlin, Skål Dusseldorf, Skål Sofia, Skål Paris, Skål U.K., Skål Romania
(Europe Skål Secretariate ), Skål Montreal, Skål Cote D’Azur, Skål Nord Ireland, Skål Spain, Skål Russia,...

   Skål Roma 70 j.

De bijeenkomst had, buiten de viering, tevens als doel te brainstormen om de gedachte “doing buisness among friends” inhoud te geven: “The main purpose of the activity of Skål International Roma, affirms the President Antonio Percario, is to create and increase the network in a virtuous way so that all the members can benefit”.

   Rome Skål Days

 

Skål Europe Network koos de bijeenkomst te Rome eveneens uit voor haar eerste B2B van het international netwerk. Op voorstel van Antonio Percario als president van Skål Roma werd de SKAL EUROPE DAY op 16 november 2019 ingesteld. Dit zou dan een jaarlijks gebeuren worden met een meeting in november, steeds op een wisselende locatie. Het werd onderschreven door niet minder dan 17 aanwezige vertegenwoordigers van diverse Europese clubs, een plechtig moment van die dag.

   Skål Europe Day                  Skål Europe Day 19-11-19

Skål Europe Network Tourism Award

Een ander belangrijk moment op 16 November 2019 was de uitreiking van diverse awards met als doel zichtbaarheid te geven aan de samenstelling van Skal Europe Network en meer Europese clubs te betrekken. Dit ook om aan te tonen dat onder “toerisme” er heel wat diversiviteit bestaat. De award beloont een Skålclub waarvan de club, een lid, een bedrijf of partner een bepaalde virtuositeit of uitstraling heeft getoond in een specifiek domein. De thema's waren de volgende:

  • Tourism and Art
  • Tourism and History
  • Tourism and Culture
  • Tourism and Accessibility
  • Tourism and Environment
  • Tourism and Sport
  • Tourism and Enogastronomy
  • Active Tourism

Elk land mocht een project indienen. Vanuit ons uniek samenwerkingsakkoord tussen “Skål International Limburg - B & NL” met haar menselijke expertise en financiële slagkracht en de “ASG–Archief en Studiecentrum voor Gastronomie en Toerisme” (vzw Antwerpen 1981 & stichting Maastricht 2011) met documentatiecentrum (Bibliotheek van de Smaak) met het daaruit vloeiend gezamenlijk lidmaatschap bij ATLAS (Association for Tourism, Leisure Education and Research) vonden we het vorig jaar de moeite om het begrip “enogastronomico” (Enogastronomie) bij onze leden te introduceren en publiceerden we hierover een korte bijdragen met een Italiaanse casestudie in het ASG-blad “Terroir” [pag 45-48 jg. 34 nr. 1 - nr. 134 - het artikel is online te lezen via www.asg.be].

Enogastronomie is inderdaad een recent begrip in het toerisme dat verwijst naar de studie (bereidingen, smaken, tradities...) en waardering van drank (wijn, e.a.) en voedsel (producten en bereidingen) ter ontdekking van de streek en lokale producten. Inderdaad, voor de fijnproevers en diegenen die van levendige tradities houden, biedt elke streek tal van terroir- of streekgebonden specialiteiten (producten of -bereidingen). Dit zijn zowel streekspecialiteiten als de huisspecialiteiten uit de streek.

Het was ook bijna logisch dat we ons kandidaat stelden voor een award-toekenning met een project binnen de categorie “Tourism and Enogastronomy”, met het gunstige gevolg dat Skål International Limburg uitverkozen werd voor een onderbouwde toekenning!

 

    Skål Europe Award 2019 - Fritz Van Hattem

Deze award bewijst tevens dat Skål International Limburg als vereniging vakinhoudelijk goed bezig is in het bevorderen van kennisverspreiding bij haar leden, professionals op het vlak van toerisme en hospitality.

J.C.