Aanmeldingsprocedure Skål International Limburg

1. Kandidaten (zelf aangemeld of via een Skållega aangebracht) worden eerst voorgelegd aan het bestuur van de regionale Club, in dit geval Skål International Limburg.

2. Bij een OK stuurt de secretaris een aanmeldingsformulier op. Men wordt vanaf dat ogenblik tevens uitgenodigd voor de Skål-activiteiten. Het invullen en toesturen van dat formulier is voor de club de feitelijke toezegging van de kandida(a)t(e) om toe te treden. Indien er vakjes zijn die het toekomstig lid niet kan of wilt invullen o.m. door privacy: doorhalen.
In het kader van de regelgeving over de bescherming van de privacy (GDPR-AVG) kunt u uw rechten uitoefenen door een e-mail terug te sturen naar het secretariaat.


3. Aan de hand van het gegevensformulier wordt er dan getoetst (normaal door het Nationaal Bestuur, maar veelal is dat door de club zelf) aan de internationale toelatingsvoorwaarden. (bv. werkt men op managementniveau, werkt men in een door Skål International aangegeven sectoren van de toeristische en hospitality-branche, is er voldoende beroepsbekwaamheid, …). Is dit in orde dan is men kandidaat-lid.

4. De kandidaat-leden krijgen in de loop van de maand januari een vraag van onze penningmeester voor betaling van het lidmaatschap (150,- €). Pas dan kan de club een aanvraag indienen tot het definitieve lidmaatschap bij het hoofdbestuur, want éénmaal aangemeld bij het Internationale Bestuur in Torremolinos moet de club betalen. Inderdaad, elk jaar op basis van de ledenlijst, worden er eind oktober reeds gefactureerd voor het volgend jaar.

5. Is dat ook in orde ontvangt men de internationale digitale lidkaart e.a. 

  
                                                                              

 

Opgelet! Het invullen van deze gegevenslijst impliceert niet dat uw kandidatuur automatisch weerhouden wordt.

U wordt op de hoogte gehouden door het secretariaat.

 
Comments