Skål International Nederland

De Nederlandse Skål Clubs, verenigd onder de Nationale Vereniging van Nederlandse Skål Clubs met het Nationaal Comité, maken onderdeel uit van de wereldwijde AISC. Op dit ogenblik tellen ze een 500 – tal leden.

Website: www.skalnl.org --> de website wordt herwerkt


Als onderdeel van Skål International wil ook de Nederlandse Skål een ontmoetingsplaats zijn voor professionals uit het werkveld toerisme van waaruit zowel zakelijke als maatschappelijke en sociale doelen nagestreefd worden. Het pluriforme ledenbestand, dat branche-overstijgend is samengesteld en als verbindende factor kan fungeren tussen verschillende beroeps- en/of sectorale organisaties, biedt leidinggevenden uit de verschillende geledingen van het werkveld de gelegenheid zakelijke ervaringen (en/of problemen) in het perspectief van het gehele werkveld of juist van andere dan de eigen werksfeer uit te wisselen,

Skål Nederland is duidelijk bezig het van oorsprong “amicale” accent te verleggen naar de zakelijke aspecten. Skål Nederland wil, qua karakter, primair een club van professionals zijn.
Er is er jaarlijks een Nationaal Congres voor alle Nederlandse Skålleden. Daarnaast organiseert Skål Nederland één keer per jaar een Skål Forum, een seminar over actuele onderwerpen die het gehele werkveld regarderen en waarvoor inleiders van formaat worden uitgenodigd. Het Skål Forum is ook voor geïnteresseerde niet-leden toegankelijk. Door individuele of Samenwerkende Clubs worden zogenaamde ‘highlights” georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten met een meer dan gemiddeld inhoudelijk karakter en die derhalve ook aantrekkelijk worden geacht voor leden van andere clubs. Zij krijgen extra promotie via de Skål – Nederland website en in de nationale E-meldingen.

De bijeenkomsten op het Clubniveau richten zich ook op actuele onderwerpen via inleiders, bedrijfsbezoeken en excursies.