Atlas Membership 2021

ATLAS Membership 2018

 

> Zie verder onder www.atlas-euro.org

Sedert eind 2014 heeft Skål International Limburg ook een samenwerking met de internationale toeristische onderzoeksgroep ATLAS waar Skål-leden aan o.m. de congressen kunnen participeren.

 

A.S.G en Skål International Limburg & ATLAS

Op de bestuursvergadering van Skål International Limburg maandag 6 oktober 2014 (www.skallimburg.org) werd er al uitvoerig gesproken over verjonging van Skål International Limburg als organisatie en dat is dan ook een link naar de internationale professionalisering. Hierbij was er het voorstel om toe te treden bij de ATLAS-groep: The Association for Tourism, Leisure Education and Research (www.atlas-euro.org ). Maar Skål International Limburg is geen research organisatie…

Of we verder aan het project zouden werken, werd toen in 2014 verder met Peter Helleman (als voorzitter Skål International Limburg) en Jacques Collen (als voorzitter ASG - Academie voor de Streekgebonden Gastronomie – B & Nl – door Europa wel als onderzoeksgroep erkend en met de grootste bibliotheek van de BENELUX op het vlak van “gastronomie en toerisme” – cfr. www.asg.be ) worden geëvalueerd en verder uitgewerkt.

ATLAS is één van de weinige internationale organisaties die ernstig werk levert. Het werd door Greg Richards (University of Tilburg) in 1991 opgericht en de huidige internationale voorzitter is René van der Duim (Wageningen University). Het secretariat van ATLAS is gesitueerd in Arnhem. En Anya Diekmann (Université Libre de Bruxelles) is de coördinator van ATLAS Europe.

What are the Objectives of ATLAS?

  • To promote the teaching of tourism, leisure and related subjects.
  • To encourage the exchange of staff and students between member institutions.
  • To promote links between professional bodies in tourism, leisure and associated subjects and to liaise on educational issues, curriculum development and professional recognition of courses.
  • To promote transnational research which helps to underpin the development of appropriate curricula for transnational education.

What does ATLAS do?

ATLAS promotes links between member institutions through regular meetings and information exchange. The main activities of ATLAS are:

  • Organising conferences on issues in tourism and leisure education and research. Regional conferences are also held in Africa and the Asia-Pacific region;
  • Information services and publications, including the ATLAS-website, member portal and the yearbook ATLAS Reflections;
  • Designing and coordinating curriculum development projects under the SOCRATES programme;
  • Running international courses, such as the ATLAS Winter University in Europe and the Summer Course in Asia;
  • Organisation of and participation in transnational researchprojects, for example on cultural tourism and sustainable tourism, and information technology;
  • Research publications and reports.

 ATLAS Special Interest Groups

Members of ATLAS can form Special Interest Groups (SIG's) related to specific education and research topics or for specific geographical areas. SIG's run research programmes and can organise special events and publications related to their area of interest. The current special interest groups are:

Van bij de oprichting (tot ca. 2010) was drs. Jacques Collen, als prof. in het toerisme en ook verbonden aan de Zuyd University of Applied Sciences - fac. hotel management, betrokken bij de ATLAS - Special Interest Group “Gastronomy and Tourism Research”. Bij Skål International Limburg zijn tot vandaag de dag nog Dr. Wil Munsters (ook al van bij het begin lid van ATLAS en ook als lector “cultuur en toerisme” al heel wat projecten uitwerkte met Greg Richards) en Drs. Jan Engelen voor de Zuyd University ermee betrokken. Beiden hebben tevens sterke bindingen met de ASG.

In 2003 publiceerde de ASG als research organisatie nog de papers van de Expert Meeting “Gastronomy and Tourism Research” van het “Atlas – Congress” dat gehouden werd van 21 tot 22 november 2002 in Sondrio/Italy onder de titel "Gastronomy and Tourism" (ASG-tijdschrift Jg. 20, No. 5, Vol 80, 2003).

Op de ASG-Raad van Advies van 27-3-2014 werd er ook al in die zin een balonnetje tot lidmaatschap opgelaten en werd er als zeer positief ervaren! Deze gedachte werd inmiddels ook positief getoetst tijdens een onderhoud bij de directie van Toerisme Limburg (B) dd. 8 oktober 2014.

Maar beantwoordt de ASG aan alle vereisten op het vlak van onderzoek en aanwezige infrastructuur, is een jaarlijks lidmaatschap als “full member” van is de jaarbijdrage veel voor de ASG die het slachtoffer werd van de besparingen. Skål International Limburg beschikt dan wel over heel veel menselijke expertise en een nodige financiële slagkracht. Vandaar de gedachte om “in associatie” met beide verenigingen Skål International Limburg & ASG als “Research Association” (voorwaarde tot toetreding) een gezamenlijke Expert Group op te richten onder de noemer SKALEG (Skål – ASG – Limburg - Expert Group).

Het doel wordt omschreven als:

Study of nutrition, food history and food culture in general and the regional gastronomy (products and preparations) in particular
Recreational and touristic quality of areas and use of this areas in relationship with hospitality by:
Marketing methods
Socio-spatial analysis
Decision support systems
Supply and demand of recreation and tourism
Hospitality (hotels, restaurants, etc. …)
Leisure experiences 

 

SKALEG

Description organisation: Skål & ASG Limburg Expert Group Research and Expert Group, formed by Skål International Limburg & ASG Research Association
URL: www.skallimburg.org & www.asg.be

Address: library and study center: SKALEG p/a ASG – Stadsarchief, Rederijkersstraat 42, 3500-Hasselt (B)

De reden van het lidmaatschap is logisch: samenwerking en profilering om “in profiel” te blijven! Op die manier worden alle ASG en Skål leden (inclusief de aangesloten opleidingen) voorzien van een geldige lidkaart van resp. de ASG of Skål, via SKALEG tevens lid van ATLAS en kunnen ze ook deelnemen aan al de door hen georganiseerde activiteiten en werkgroepen. Tevens kan men de ATLAS-publicaties kopen (online bookshop at http://shop.atlas-euro.org) zoals “Tourism and Gastronomy” van Hjalager A-M & Richards G. (2002)  

 Brainwriting: Brainstorm “Skål en Maastricht als Europees Cultureel Centrum”

Het proces bestond uit de volgende fasen;

1. Voorbereiding. Er wordt een groep, bestaande uit leken en vakspecialisten, samengesteld. De groep bepaalt vooraf aan het brainstormproces het probleem en het procesverloop. De voorzitter bereidt het benodigde procesmateriaal voor.

Bij Skål Limburg werd deze rol vervuld door het bestuur dat als vertrekpunt koos voor de stelling van prof. dr. Luc Soete, die hij verwoordde in zijn blog van 23 december 2013 en die hij onlangs (25 januari 2014) op de jaarvergadering van het ANV (Algemeen-Nederlands Verbond) te Maastricht nog verduidelijkte:

“Het lijkt erop dat de jury, met zijn sterke Nederlandse vertegenwoordiging en traditionele visie rond cultuur in Europa, de uitdaging van multi-culturalisme niet aandurfde en koos voor het zekere: Leeuwarden als Europese erkenning van een minderheidscultuur binnen Nederland en Europa.” Soete zegt dat dit illustratief is voor de tijdgeest van 2013 waarbij men vergeet dat de basis van een “economisch Europa” in een “Europese cultuur” ligt die kan zorgen voor een echte integratie. En, hierbij mogen we niet vergeten dat “toerisme” de economische waarde van het erfgoed kan zichtbaar maken!

2. Divergeerfase: ideeën genereren. Onder leiding van de voorzitter worden de ideeën verzameld. Hierin zo veel mogelijk verschillende losse ideeën worden geopperd. Elk idee is goed. Alles wordt opgeschreven zonder reeds een oordeel te vellen. De voorzitter zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt en dat er geen kritiek op de geopperde ideeën wordt geleverd. Belangrijk is dat er in de groep een productieve en creatieve ontspannen sfeer heerst. Meestal gebeurt dit met een “whiteboard” of een “flipover”.

3. Convergeerfase: de losse ideeën worden geclusterd tot samenhangende blokken.

Een eerste reactie vanuit de vergadering was van: “Is Luc Soete een slechte verliezer?” en “Sedert wanneer heeft Luc Soete ook belangstelling voor cultuur … als er geld mee gemoeid is?
Vervolgens gaf Bert Salden het bezoek van de internationale jury als voorbeeld aan van een verkeerde aanpak: een jurybezoek van ***** naar één *sterretje:

Aken*****: een stad met een lange geschiedenis. De Romeinen noemden de hete, zwavelhoudende minerale bronnen in deze omgeving Aquis-Granum, naar de Keltische god van de genezing Grannus. Sinds de Romeinse tijd zijn deze hete bronnen gekanaliseerd en veranderd in geneeskrachtige baden, die nog steeds in gebruik zijn. Er is de beroemde Dom dat deel uitmaakte van de palts van Karel de Grote, net zoals het huidige stadhuis e.a. Ook worden hier de relieken bewaard die Karel de Grote in 799 ter inwijding van zijn koninklijke kapel (paltskapel) vanuit Jeruzalem zou hebben laten overbrengen: de windselen van het Kind Jezus, de lendendoek van Jezus Christus, het kleed van de Maagd Maria en het doek waarin het hoofd van Johannes de Doper gewikkeld zou zijn geweest. De Dom van Aken was in 1978 het eerste Duitse monument op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De Rijksstad Aken van 1306 tot 1797 een Rijksstad binnen het Heilige Roomse Rijk. …

Luik**** : Als grootste toeristische stad van Wallonië bezit Luik een fantastisch architecturaal erfgoed met talloze te ontdekken rijkdommen: kerken, burgerlijke monumenten, internationale musea, … De Maas die de stad van zuid naar noord doorkruist met de steile, beboste heuvels die haar omringen en haar opvallende reliëf levert veel originele perspectieven op en verleent de stad Luik bijzonder veel charme.
Een sterk aanwezige folklore die de joviale, feestlustige bewoners in ere houden, typische levendige wijken en talrijke restaurants zorgen ervoor dat Luik absoluut een halte moet vormen tijdens elk bezoek aan België. En dan hebben we nog niets gezegd over het intensieve, culturele en artistieke leven, …
Luik is ook een stad van grote tentoonstellingen. Zo werden in de eerste helft van de 20e eeuw in de stad drie wereldtentoonstellingen georganiseerd: in 1905, 1930 en 1939.
Belangrijk in het kader van uitstraling is ook dat de eerste veldslag van de Eerste Wereldoorlog zich van 5 tot en met 15 augustus 1914 afspeelde in de fortengordel rondom Luik. De stad lag op de Duitse aanvalsroute door België naar Frankrijk. Weinigen verwachtten dat België tegenover de aanzienlijke Duitse militaire overmacht weerstand zou bieden, en om die reden trok het taaie verzet van de Luikse forten wereldwijde aandacht. De Engelse krant The Times schreef: "België heeft zich onsterfelijke roem verworven door het geloof in de onoverwinnelijkheid van de Duitse legers te verpletteren." De Franse regering onderscheidde de stad Luik met het Grootkruis van het Légion d'honneur. De bijnaam van de stad is niet voor niets La Cité Ardente of De Vurige Stede.

Hasselt***: Gelegen aan het Albertkanaal en de Demer, tussen de Kempen en Haspengouw, heeft het als kleine provinciale stad (ca. 75.000 inw.) een enorme dynamische, commerciële en culturele uitstraling, midden in de Euregio. Sinds het begin van de 21e eeuw hebben er in de stad veel stadsvernieuwingsprojecten plaatsgevonden. Voorbeelden zijn de Groene Boulevard, het Kolonel Dusartplein en de TT-wijk (Tweetorenwijk), de urbanisatie rond de kanaalkom, … De Grenslandhallen werden uitgebreid met de Ethias Arena en Plopsa Indoor Hasselt. Naar verhouding is er een rijk cultureel leven.
Bij een vergelijkend onderzoek door Test-Aankoop bleek (juni 2012) dat Hasselt als tweede gerangschikt staat in vergelijking met twintig andere Belgische steden wat betreft leefkwaliteit, afgelezen uit een aantal parameters zoals veiligheid, woonomgeving, openbare diensten en voorzieningen.

Genk** : Is een van de belangrijkste industriële steden van Vlaanderen. Dit groeide uit het feit dat in het verleden drie steenkoolmijnen actief waren op het grondgebied. Dit verklaart tevens het multiculturele karakter dat o.m. tot uiting komt in diverse culturele en religieuze instellingen: Genk telt vier Turkse moskeeën, drie Marokkaanse moskeeën, een Oekraïens-Orthodoxe kerk, een Oekraïens-Katholieke kerk en een Grieks-Orthodoxe kerk (migrantenkerken) en een rijk gevarieerd cultureel leven. Bovendien zorgde dit mijnverleden voor een fantastisch geheel aan industrieel archeologische relicten die elk op een eigentijdse manier in ere worden gehouden. De voormalige mijnsite van Winterslag werd omgebouwd tot C-mine, een culturele site die onder andere een bioscoop en het cultuurcentrum van Genk zal omvat, samen met nieuwe bedrijven en woningen. Kortom monumenten die elders hun gelijke niet treffen.
De rust en het onaangeroerde landschap van vóór de mijnperiode zorgde ervoor dat rijke burgers uit Brussel en Antwerpen, maar ook kunstenaars, vooral landschapschilders waaronder Willem Roelofs, Edmond Tschaggeny, François Roffiaen, Isidore Verheyden, Joseph Coosemans, Anna Boch, Emile Van Doren, Armand Maclot, Willy Minders, Ludovic Janssen en anderen naar dit hart van de Limburgse Kempen trokken, op zoek naar inspiratie.

Maastricht*: En dan kwam de vraag: wat heeft Maastricht overtreffend wat de jury tot dan toe nog niet zag … ?

Bovendien was het verwonderlijk dat men als speerpunten niet op grootse wijze uitpakte met een versterkte toeristisch-culturele uitstraling met o.m. de grotten, de wijnbouw, de nog aanwezige fortificaties, kapittel van Sint-Servaas, de Maaslandse edelsmeedkunst, Hendrik van Veldeke … Kortom Maastricht als Romeinse vesting, middeleeuws religieus centrum, vestingstad en vroege industriestad.

Zo ook het feit dat Maastricht een prachtig door het Rijk beschermd stadsgezicht heeft en dat het met 1677 rijksmonumenten, qua aantal in Nederland de tweede plaats inneemt, na Amsterdam. Hierbij kwam te weinig tot uiting dat onder de beschermde bouwwerken onder andere de oudste stadspoort van Nederland, de oudste brug van Nederland, twee van de belangrijkste romaanse kerken in Nederland, zeven gotische kerken en kapellen, en een vijftiental kastelen en landhuizen, .. vallen.

Argumenten waar men in de eerste plaats wel mee schermde waren: winkelstad, stad aan de Maas, TEFAF, Preuvenemint, d’ Artagnan, Chateau Maastricht, moderne experimentele kunstvormen, de restaurants met Michelinsterren,..

Maar uit de vergadering kwam o.m. naar voren:

--> Maastrichtenaren vinden Hasselt meer winkelstad dan het centrum van Maastricht …De Maasvallei is minder spectaculair dan in Luik, daar deze door erosie een breed dal heeft uitgeslepen …
--> TEFAF: ondanks dat het een belangrijke economische activiteit is voor het MECC, de Maastrichtse horeca, .. heeft het gebeuren zelf geen voeling met de cultuur van Maastricht….
--> Het Preuvenemint is wel een gebeuren dat veel volk trekt en waarbij de formule op punt gezet werd door de Stichting 't Struyskommitee. Maar in hoeverre is het nog hét culinaire hoogtepunt van het jaar in Maastricht? En inmiddels werd de formule elders talloze malen gekopieerd….
--> Musketier d’ Artagnan die als kapitein in 't leger vaan Lodewijk XIV bij de Tongersepoort van Maastricht op 25 juni 1673) stierf heeft in feite met Maastricht niets te maken.
--> Het Frontenpark omvormen tot "park van inspiratie" met ruimte voor kleinschalige openluchtvoorstellingen, heeft met de fronten “an sich” niets te maken…
--> De wijnbouw in en rond Maastricht zou met het evenement “Chateau Maastricht” moeten geaccentueerd worden, maar in feite was het een gebeurtenis waar vooral de wijn- en horeca groothandel aan deelnam en dit terwijl op hetzelfde ogenblik (2013) in het naburige Lanaken …
-->“Winefair Limburg” plaatsvond, een internationale wijnbeurs met meer dan 35 standen met 32 wijnboeren en 500 verschillende wijnen, waaronder het merendeel Limburgse…
--> Vele restaurants met Michelinsterren: maar hier kan de vraag gesteld worden in hoeverre een Michelinster een maatstaf is van cultuurbeleving voor de brede lagen van de bevolking: de slogan “Hasselt - Hoofdstad van de Smaak” slaat meer aan…
--> Vroeger was er Winterland Maastricht op het Vrijthof maar de administratieve en promotionele diensten van Maastricht maakten het zo dat de initiatiefnemers voor de winter 2008-2009 hun locatie verplaatsten naar Hasselt en dat zelfs de officiële opening van de zesde editie van Winterland op vrijdagavond 15 november 2013 gebeurde met onder anderen de aanwezig oud-burgemeester Gerd Leers (vriend van Winterland) en Jan Hoen (oud-erevoorzitter)....
--> Maastricht als Romeinse stad: maar waar kan men, buiten de kelder van het Derlon-hotel, nog veel Romeins bekijken Waar zijn bv. de vondsten van het archeologisch onderzoek naar Romeinse Brug en de Romeinse vondsten van in de Maas?
--> Waar wordt de Maaslandse kunst in zijn volle aspect naar voren gebracht? Een beetje in het Bonnefantenmuseum, dat in feite meer een depot is van diverse verzamelingen en vanaf 1999 nog uitsluitend kunstmuseum is …
--> Dezelfde vragen zou men kunnen stellen voor Maastricht als middeleeuws religieus centrum, vestingstad en vroege industriestad, enz . …

4. Evalueren. Deze fase kan zowel door de groep als door vakspecialisten worden gerealiseerd. Naast de evaluatie gaat men in vele gevallen reeds eerste conclusies formuleren.

--> Zoals men al bij de presentatie van het project naar de jury vaststelde is de entourage in de Euregio te dominant ten overstaande van wat Maastricht in werkelijkheid te bieden heeft. Maastricht had niets meer toe te voegen…was “ondergesneeuwd”. Een afzonderlijke presentatie als stad met al zijn facetten had wellicht meer kans tot slagen gehad…
--> Men nam de gelegenheid niet te baat om tot nieuwe initiatieven te komen om bv. Maastricht als Romeinse vesting, middeleeuws religieus centrum, vestingstad, vroege industriestad, in nieuwe globale concepten te presenteren.
--> Welke was de rol van ondernemers / verantwoordelijken / trendsetters … in het geheel? Een Skållega bv. die het beheer heeft over diverse cultureel-archeologische bezienswaardigheden uit de omgeving van Maastricht werd nooit rechtstreeks benaderd, ook aan Skål International Limburg werd als grensoverschrijdende organisatie nooit iets gevraagd. In Zuiderlucht (jg. 7 – 2013 pag. 10-11) staat er zelf vermeld dat Miranda van Kralingen, directeur van Opera Zuid, helemaal niet gekend was in bepaalde met haar instelling gerelateerde projecten uit het “bidboek”! Ook Jacques Collen als voorzitter van het grensoverschrijdend studiegenootschap voor de voedingscultuur werd nooit benaderd en men reageerde zelfs nooit op zijn opmerkingen die hij, betreffende die materie, had in het bidboek – eerste versie. Er was dus een duidelijke “breuk” tss. de “politieke arena” ↔ “ondernemers” → er was dus geen gefundeerd draagvlak …

Maastricht ↔ Leeuwarden

top down

↓ ↓

down top

--> Zelfs de “top” was verdeeld: normale bevoegde administratie ↔ administratie “europese hoofdstad” (inclusief het bewuste marketingbureau) van “Maastrichts Cultuurpausen” (cfr. Zuiderlucht jg. 7 – 2013 pag. 8-9) waarbij deze laatste, zeker vanaf begin 2013, een eigen onafhankelijk leven gingen leiden met steeds maar stijgende budgetten (dus ook verloningen) ….
--> De VVV Maastricht speelde niet ten volle haar rol van promotor naar buiten uit en bleef steken in haar rol van “dienstverlening tegen betaling”. Ook de steunactie “JA, ik wil!” was eerder gericht naar de eigen achterban …
--> Maastricht (lees: de verantwoordelijke organisatie) leed aan de ziekte van “zelfvernoegzaamheid”. Men dacht dat de uitstraling van Maastricht van die aard was dat men alle andere deelnemers automatisch overklaste …Neen dus.
--> Spijtig dat men niet inging op het voorstel van Ton Wanders (Head of International & Public Affairs City of Maastricht - Department of City Planning & Economic Affairs City of Maastricht) die gezocht had naar synergieën (gemeenschappelijke raakvlakken) van Maastricht met de andere Europese hoofdstad 2018: Valetta/Malta;enkele voorbeelden:

° katholiek, de inwoners van Malta kennen een sterke binding met de eigen parochie, net zoals in Maastricht
° zeekrijt met kalkrotsen en zelf uitgegraven grotten,
° konijn, bereidingen met konijn …
° wijngaarden,
° forten,
° twee Europese verdragen: verdrag van Maastricht – verdrag van Maltade
° binding (verering) voor de H. Paulus
° Beide locaties hebben een verleden met de tempeliers. Met betrekking tot Maastricht vermeldt Van der Aa in zijn Aardrijkskundig Woordenboek uit 1840 ( Deel:. pg. 62 en 63. ) het volgende: Volgens zeer oude aantekeningen zouden de Tempeliers, in de twaalfde eeuw ook te Maastricht een kloostergebouw bezeten hebben, zoo uitgebreid, dat het voor een gedeelte de Nieuwstraat, de Muntstraat en de Grootestraat besloeg; in de Grootestraat zijn werkelijk nog zeer oude overblijfselen van zwaar muurwerk aanwezig; terwijl in de Nieuwstraat, nu veertig jaren geleden, een oude kapel werd afgebroken, in welker vensters Tempelridders waren afgebeeld. Ook meent men, dat de, nabij Maastricht gelegene, pachthoeven Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth, eigendommen van de orde zijn geweest … En, wie kent de Maastrichtse carnavalsvereniging “De Tempeleers” niet?
° De Maltezer (of Maltees Leeuwtje) is ook in Maastricht een zeer gewaardeerde gezelschapshond
° Maltezer was één van de top - biersoorten van de Maastrichtse stadsbrouwerij De Ridder, dewelke in 1982 gekocht werd door Heineken en waar men tot 2003 brouwde.…?
° ...?

--> Ook het Euregionaal feest dat op zondag 2 juni 2013 werd gehouden en dat het voetbalveld van de Nederlandse club MVV in een festivalweide voor kunstenaars diende te veranderen was voor velen het toonbeeld van het feit dat de “cultuurpausen” niet in staat waren van iets groots te organiseren. Vooral aan Belgische kant hoorden men wrevelige opmerkingen als (cfr. Belang van Limburg 4-6-2013): minachting, geldkloppers (geld verdienen op de kop van de vrijwillige medewerkers…), niet alle voorziene optredens konden doorgaan, alle beloofde podia waren er niet, … Met dit laatste grote evenement van de Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad pleegde de organisatie met dit evenement in feite Harakiri …

5. Prioritering: Na de bijeenkomst worden de ideeën door de werkgroep systematisch geëvalueerd en bepaald welke ideeclusters de beste zijn om als eerste op te pakken.

Ten aanzien van onze brainstorm, noteerden we volgend:
--> Het door de actie opgebouwd netwerk, is wel positief maar men dient nu deze verder te activeren door (culturele en toeristische) netwerken uit te bouwen die in de eerste plaats gericht zijn naar seizoensverlenging, wetende dat het zwaartepunt van cultuur in de winter ligt en deze van toerisme in de zomer. Geciteerde voorbeelden:

° grensoverschrijdende Kerststallenroute;
° nog meer de samenwerking rond de Maas en Maasprojecten uitwerken;
° de veerpontverbindingen meer structureel inschakelen in het wandel- en fietsnetwerk;
° het instellen van een vast structureel overlegorgaan met een maandelijks overleg;
° de verdere uitbouw van grensoverschrijdende netwerken met thematische aandachtspunten van cultuurtoerisme [versterkte steden, Romeins verbindingsnetwerk, industrieel erfgoed, het Maaslands kunsterfgoed, het artistiek grensoverschrijdend netwerk van vroeger (dit van voor en na W.O. II met Robert Franquinet, Pierre Cox, e.a.) en nu, Zevenjaarlijkse Feesten in de regio Maas – Rijn, de heiligen uit de regio Maas – Rijn, het buksschieten, … ] verder uitwerken in toeristische paketten;

--> De dreigende tegenstelling VVV Maastricht ↔ VVV Heuvelland (cfr de Sjengen ↔ de boeren) moet vermeden worden: Maastricht heeft het Heuvelland nodig en v.v.
--> Er moeten middelen vrijgemaakt worden zodat provinciale organisaties met elkaar (jaarlijks bv.) kunnen overleggen; bv. deze van provinciaal cultuuradvies, toneel, …
--> Het geïnventariseerd netwerk van grensoverschrijdende organisaties (met contactgegevens) dient gepubliceerd te worden op de website van zowel de Belgisch- als van de Nederlands Limburgse provincie
--> Dringend werk maken dat TVL (België) en TVL (Nederland) en/of L-1 op de wederzijdse kabel komt – een occasioneel artikel of TV programma is wel leuk, maar niet effectief bij een duurzame promotie.

6. Conclusie: was er geen “plan B”, dan dient men het kind nu ook niet met het badwater weg te werpen, daarvoor is de grensoverschrijdende cultureel toeristische materie te duurzaam in de Euregio en Skål International Limburg (mede haar goede contacten met Skål International Aachen en Skal International de Liège) kan hierbij een vooraanstaande netwerkrol vervullen.

Verslaggeving: J. Collen

PS: Brainstorm “Skål en Maastricht als Europees Cultureel Centrum” mag geheel of gedeeltelijk verspreid worden, mits bronvermelding “Skål Int. Limburg”. 

 

Comments